Etiket Arşivleri: Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KILIÇOĞLU

TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜÇLEMESİ

TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜÇLEMESİ Gökmen KILIÇOĞLU Öz Türk Dış Politikasını (TDP) günümüze kadar inceleyen genel referans türünden çalışmalar mevcuttur. Bunlar arasında Mehmet Gönlübol’un ilk sayılabilecek çalışması, Faruk Sönmezoğlu’nun derleme ve telif çalışmaları ile Baskın Oran ve nitelikli bir ekipçe hazırlanan üç ciltlik “Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar” eserleri ilk akla gelenler […]

DÜNYANIN KALBİ: KAZAKİSTAN

DÜNYANIN KALBİ: KAZAKİSTAN Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KILIÇOĞLU Öz Kazakistan, en geniş sınırlara sahip Türk Cumhuriyeti olarak ayrı bir öneme sahip, jeopolitik teorilerde hep dikkate alınmak durumunda olan bir ülke. Kazakistan, dünyanın kalbi olarak değerlendirilen hem bölgesel hem de küresel aktörlerin dikkate alması gereken bir aktör. Gürler’in çalışması bu anlamda kıymetli bir çalışma. Hem Kazakistan’ı […]

DAĞISTAN’IN DİNİ YAPISININ STRATEJİK SONUÇLARI

DAĞISTAN’IN DİNİ YAPISININ STRATEJİK SONUÇLARI STRATEGIC RESULTS OF DAGESTAN’S RELIGIOUS STRUCTURE Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KILIÇOĞLU Öz İslam ve Dağlı kültürü Dağıstanlıların önemli ortak paydalarıdır. Bölgede dini yapı büyük ölçüde tarikatlara dayanmaktadır. Dini yapı bölgenin dış müdahaleler karşısında direnişi organize etmiştir. Çarlık Rusya’sının bölgeyi işgalinde en önemli engel Dağıstan’dan ve buranın tarikat yapısından gelmiştir. Müridizm ve cihad kavramı Hristiyan […]