Şeref Kurulu

Prof. Dr. Eyyüp AKTEPE

Prof. Dr. Nevzat ATLIĞ

Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU

Prof. Dr. İsmail Hakkı DÜĞER

Prof. Dr. Birol EMİL

Prof. Dr. İnci ENGİNÜN

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

Prof. Dr. Ayşegül Demirhan ERDEMİR

Prof. Dr. Mustafa ERKAL

Prof. Dr. Mümin ERTÜRK

Prof. Dr. Fadıl HOCA

Prof. Dr. Metin KARAÖRS

Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK

Prof. Dr. Edalet MURADOV

Prof. Dr. Bolat MYRZALIYEV

Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ

Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK

Prof. Dr. Gültekin RODOPLU

Prof. Dr. Yümni SEZEN

Prof. Dr. Muratgeldi SÖYEGOV

Prof. Dr. Almas ŞAYHULOV

Prof. Dr. Ramazan TAŞDURMAZ

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN