Dergi Yönetimi

Saadet Pınar YILDIRIMYazı İşleri MüdürüTürk Dünyası Araştırmaları Vakfıtdav@turan.org
Gökhan KAYADergi SekreteryasıTürk Dünyası Araştırmaları Vakfıdizgi@turan.org