Dergi Yönetimi

Saadet PINAR YILDIRIMYazı İşleri MüdürüTürk Dünyası Araştırmaları Vakfıtdav@turan.org
Mihrican FENERCİ EKENDergi SekreteryasıTürk Dünyası Araştırmaları Vakfıdizgi@turan.org