DÜNYANIN KALBİ: KAZAKİSTAN

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KILIÇOĞLU


Öz

Kazakistan, en geniş sınırlara sahip Türk Cumhuriyeti olarak ayrı bir öneme sahip, jeopolitik teorilerde hep dikkate alınmak durumunda olan bir ülke. Kazakistan, dünyanın kalbi olarak değerlendirilen hem bölgesel hem de küresel aktörlerin dikkate alması gereken bir aktör. Gürler’in çalışması bu anlamda kıymetli bir çalışma. Hem Kazakistan’ı hem de ABD ve Rusya gibi iki önemli aktörün buraya yönelik politikalarını irdeliyor. Kitap temelde SSCB sonrası Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasını, bu mücadele sırasında yaşadıklarını bölgesel ve küresel güçlerin müdahalelerini de dikkate alarak analiz etmektedir.

Anahtar Kelimeler

kazakistan, jeopolitik, Rusya

Kaynak Göster

Chicago – KILIÇOĞLU, G . “DÜNYANIN KALBİ: KAZAKİSTAN”. Türk Dünyası Araştırmaları 124 (2020 ): 461-462