Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mustafa AKSOY, Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Başkanı (Antropoloji)

Doç. Dr. Kürşat GÜLBEYAZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü (Antropoloji)

Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü (Coğrafya)

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin KADIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Coğrafya)

Prof. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü (Dil)

Prof. Dr. Vahit TÜRK, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Dil)

Prof. Dr. Ayhan BIÇAK, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü (Felsefe)

Doç. Dr. Cahid ŞENEL, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü (Felsefe)

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (Hukuk)

Prof. Dr. Faruk ANDAÇ, Çağ Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (Hukuk)

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (İktisat)

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü (İktisat)

Prof. Dr. Aycamal KANTÖRÖEVA, Uluslararası Kantörö Şaripoviç Toktomamatov Üniversitesi / Kırgızistan (İşletme)

Prof. Dr. Fariz AHMADOV, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi / Azerbaycan (İşletme)

Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü (Maliye)

Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü (Maliye)

Prof. Dr. Kürşad ZORLU, Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı (Siyaset Bilimi)

Dr.Öğr.Üyesi Pınar ÖZDEN CANKARA, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Siyaset Bilimi)

Prof. Dr. Veysel BOZKURT, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü (Sosyoloji)

Prof. Dr. Hacı Musa TAŞDELEN, Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü (Sosyoloji)

Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Tarih)

Doç. Dr. Muzaffer ÜREKLİ, Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (Tarih)

Prof. Dr. Kutay KARACA, İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (Uluslararası İlişkiler)

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (Uluslararası İlişkiler)