Danışma Kurulu

AntropolojiProf. Dr. Mustafa AKSOY l Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Kürşat GÜLBEYAZ l Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü
CoğrafyaProf. Dr. Cemalettin ŞAHİN l Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Muhsin KADIOĞLU l İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü
DilProf. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ l Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü
Prof. Dr. Vahit TÜRK l İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
FelsefeProf. Dr. Ayhan BIÇAK l İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Doç. Dr. Cahid ŞENEL l İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
HukukProf. Dr. Fethi GEDİKLİ l İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü
İktisatProf. Dr. Mustafa DELİCAN l İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER l İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü
MaliyeProf. Dr. Ahmet Vecdi CAN l Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
Prof. Dr. Mehmet YÜCE l Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü
Siyaset BilimiProf. Dr. Kürşad ZORLU l Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Köksal ŞAHİN l Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
SosyolojiProf. Dr. Hayati BEŞİRLİ l Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Prof. Dr. Hacı Musa TAŞDELEN l Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
TarihProf. Dr. Ahmet TAŞAĞIL l Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL l İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Rektör Yardımcısı
Uluslararası İlişkilerProf. Dr. Kutay KARACA l İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR l Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü