Son Sayı


Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Kasım / Aralık 2020

Yıl: 42 – Cilt: 126 – Sayı:249

 1. BİR MEFHUM OLARAK MEDENİYET MESELESİ / Sayfalar : 241-254
  Prof. Dr. Süleyman DÖNMEZ
 2. BOZKIR, ŞEHİR VE ORMAN MEKANLARININ ESKİ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİNE YAPTIĞI ETKİLERE DAİR BAZI DÜŞÜNCELER / Sayfalar : 255-280
  Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM
 3. DİL MEDENİYET İLİŞKİSİ VE ARAPÇA ETKİSİ AÇISINDAN TÜRKÇE / Sayfalar : 281-294
  Kürşat EFE
 4. ALİ SUAVİ’DE TERAKKİ VE MEDENİYET DÜŞÜNCESİ: MUHBİR YAZILARI / Sayfalar : 307-322
  Dr. Öğr. Üyesi Necati ÇAVDAR
 5. ŞİNASİ, NAMIK KEMAL ve TEVFİK FİKRET MEDENİYET ve EDEBİYAT BAĞLAMINDA NASIL OKUNMALI? / Sayfalar : 323-332
  Doç. Dr. Hakan YALAP
 6. MUSTAFA ŞEKİP TUNÇ’UN MEDENİ FELSEFESİNDE İNSAN VE KADIN / Sayfalar : 333-346
  Yüksek Lisans İ̇̇pek ÇINAR
 7. BATI MEDENİYETİ GÖLGESİNDE ÖTEKİLERİN İNŞASI / Sayfalar : 347-368
  Dr. Öğr. Üyesi Özlem TOPCAN
 8. MEDENİYET TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA CEMİL MERİÇ: DOĞU, BATI VE TÜRK TOPLUMUNUN MEDENİYET TASAVVURLARI / Sayfalar : 369-396
  Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ
 9. UMRANDAN UYGARLIĞA KÜLTÜRDEN İRFANA: CEMİL MERİÇ / Sayfalar : 397-408
  Doç. Mustafa KAYA
 10. JAMES MORIER’LE 1809 YAZINDA ERZURUM’DAN AMASYA’YA SEYAHAT / Sayfalar : 409-448
  Doç. Dr. Murat HANİLÇE, Doktora Yücel BULUT
 11. ADİLŞAHLAR SULTANLIĞI ÜZERİNE YAZILAN FARSÇA YERLİ VEKAYİNAMELER / Sayfalar : 449-468
  Dr. Arş. Gör. Cihan ORUÇ
 12. TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜÇLEMESİ / Sayfalar : 469-470
  Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU