TDA Dergi

Türk Dünyası’nın Akademik birikimi Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Son Sayı


Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Mart / Nisan 2021

Yıl: 43 – Cilt: 127 – Sayı:251

 1. KAZAKİSTAN GULAG KAMPLARINDA AİLE, KADIN VE ÇOCUK
  Sayfalar 241 – 268
  Hikmet DEMİRCİ
 2. TÜRKİSTAN’DAN GÜNÜMÜZE TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİ: GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞININ GÜNÜMÜZ YEME-İÇME ALIŞKANLIKLARINDAKİ YERİ
  Sayfalar 269 – 288
  Mehmet Oğuzhan İLBAN, Emin GÜLEÇ, Fatih ÇOLAKOĞLU, Şeyda KARABIYIK
 3. 19.YÜZYIL OSMANLI KENT KÜLTÜRÜ’NDE SELANİK’TE KAMUSAL MEKANLAR; BAHÇELER: BEŞÇINAR(MEMLEKET/MİLLET), BEYAZ KULE(İTTİHAD) VE PAŞA
  Sayfalar 289 – 308
  Neval KONUK HALAÇOĞLU
 4. KARA-KOYUNLU VE AK-KOYUNLU DEVLETLERİ YÖNETİMİNDE ERMENİLER
  Sayfalar 309 – 324
  Kazım PAYDAŞ
 5. TÜRK MEDENİYETİNDE VE BATI SİVİLİZASYONUNDA “AYDIN”
  Sayfalar 325 – 350
  Hüseyin Hilmi ALADAĞ
 6. BURTASLARIN ETNİK KÖKENİ HAKKINDA
  Sayfalar 351 – 366
  Meltem AKINCI
 7. 9. YÜZYIL BİZANS KRONİĞİ SCRİPTOR İNCERTUS (811 KRONİĞİ)
  Sayfalar 367 – 374
 8. TEKE YÖRESİ, KEÇİ (TEKE) FİGÜRÜ VE SERAMİK SANATINA YANSIMALARI
  Sayfalar 375 – 394
  Serap ÜNAL, Tennur YAŞAR
 9. KÜL (TİGİN), KÜR ~ KÛR ~ KÖR ~ KÛZ ~ KÜÇ VE KÖK ~ *KÛK UNVAN NİTELEYİCİLERİ ÜZERİNE
  Sayfalar 395 – 410
  Yusuf GEDİKLİ
 10. KIPÇAK TÜRKÇESİ DÖNEMİNDE YAZILAN DİNĮ ESERLERDE ANLAMCA KAYNAŞMIŞ-DEYİMLEŞMİŞ BİRLEŞİK FİİLLER
  Sayfalar 411 – 436
  Nülüfer ÇELİK
 11. XVII. YÜZYILDA YAZILMIŞ BİR TÜRKÇE-ARAPÇA SÖZLÜK VE DİKKAT ÇEKİCİ İMLA ÖZELLİĞİ
  Sayfalar 437 – 448
  Ali İhsan YAPICI
 12. DERLEME YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜNLÜ DİLE KAZANDIRILAN KELİMELER ÜZERİNE
  Sayfalar 449 – 460
  Mesut TEPESU
 13. BOZKURT’UN EJDERHA ILE DANSI (Türk-Çin Ilişkilerinin Kısa Tarihi)
  Sayfalar 461 – 466
  Süleyman DOĞAN
 14. BİR VATAN KAYBETTİLER (Balkanların Fethi Ve Kaybını Ele Alan Romanlar Üzerinde Bir İnceleme)
  Sayfalar 467 – 470
  Senem KARAGÖZ