Yayın Kurulu

Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Doç. Dr. Muzaffer ÜREKLİ Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Aycamal KANTÖRÖEVAUluslararası Kantörö Şaripoviç Toktomamatov Üniversitesi – Kırgızistan
Prof. Dr. Fariz AHMADOV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi – Azerbaycan