Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman ALİY, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Köksal ŞAHİN, Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL, Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Prof. Dr. Mehmet YÜCE, Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKIŞ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü