TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜÇLEMESİ

Gökmen KILIÇOĞLU


Öz

Türk Dış Politikasını (TDP) günümüze kadar inceleyen genel referans türünden çalışmalar mevcuttur. Bunlar arasında Mehmet Gönlübol’un ilk sayılabilecek çalışması, Faruk Sönmezoğlu’nun derleme ve telif çalışmaları ile Baskın Oran ve nitelikli bir ekipçe hazırlanan üç ciltlik “Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar” eserleri ilk akla gelenler olmaktadır. Bu çalışmalar genel olarak köklü üniversitelerin akademisyenlerince hazırlanmış, “merkez”den bakan çalışmalardır. Bahsedeceğimiz eserler ise temelde Anadolu’daki üniversitelerin akademisyenlerince “çevre”nin bakış açısıyla hazırlanmıştır. Merkezde bile TDP’yi bu kadar geniş zaman dilimine ve kapsayıcılığa sahip inceleyen başka bir çalışma bulmak zordur. Zaman zaman küçümsenen ve her yere uluslararası ilişkiler bölümü açtınız, ne yapar bu bölümler sızlanmalarına ciddi ve etkili bir yanıt niteliği taşıması bakımından da önemlidir.

Anahtar Kelimeler

Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih

Kaynakça

  • Türk Dış Politikası (1830-1989), Cilt: 1, Serkan Kekevi, Yunus Emre Tekinsoy, İsmet Türkmen (Edt.), Berikan Yayınevi, Ankara 2019. Türk Dış Politikası (1990’lı Yıllar), Cilt: 2, Doç. Dr. Serkan Kekevi, Doç. Dr. Ömer Kurtbağ, (Edt.),Berikan Yayınevi, Ankara 2020. Türk Dış Politikası (2000’li Yıllar), Cilt: 3, Doç. Dr. Serkan Kekevi, Doç. Dr.Ömer Kurtbağ, (Edt.),Berikan Yayınevi, Ankara 2020.

Kaynak Göster

Chicago – Kılıçoğlu, G . “TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜÇLEMESİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 126 (2020 ): 469-470