Etiket Arşivleri: Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT

OSMANLI-SIRP SINIR ÇATIŞMALARI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERE YANSIMALARI (1878-1912)

OSMANLI-SIRP SINIR ÇATIŞMALARI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERE YANSIMALARI (1878-1912) Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT Öz 1878 Berlin Antlaşması ile topraklarını genişleten ve bağımsız olan Sırbistan, elde ettiği kazanımlarla yetinmedi. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki varlığının tartışıldığı ve bu bağlamda egemenlik haklarının sınırlandığı yeni süreçten azami ölçüde istifade etti. Kosova’yı ele geçirmek, sonra Selanik üzerinden Ege Denizi’ne ulaşmak maksadıyla […]

FİLİSTİN MESELESİNİN KRONİKLEŞMESİ (1918-1948)

FİLİSTİN MESELESİNİN KRONİKLEŞMESİ (1918-1948) PALESTINIAN PROBLEM BECOMING CHRONICAL Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT Öz Filistin meselesi, 1880’li yıllardan itibaren Yahudi göçmenlerin Filistin’e yerleşmeleri ve satın aldıkları topraklar üzerinde büyük koloniler oluşturmalarıyla başladı. Bu durum İngiliz manda idaresi döneminde artarak devam etti ve Yahudiler devletleşme sürecine girdiler. Zaten Balfour Bildirisi ile Filistin’de Yahudi millî yurdunun kurulması […]

TOPRAK VE TARIM REFORMU KANUNU VE PİLOT İL OLARAK URFA’DA UYGULANMASI (1973-1978)

TOPRAK VE TARIM REFORMU KANUNU VE PİLOT İL OLARAK URFA’DA UYGULANMASI (1973-1978) LAND AND AGRICULTURAL REFORM LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN URFA AS PILOT PROVINCE Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT Öz Osmanlı toprak düzeni bozulduğu ve giderek mirî topraklar özel mülk haline geldiği için topraksız çiftçiler meselesi ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bu konu hükûmetlerin […]