Etiket Arşivleri: Milli Mücadele

HÂKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETESİ’NE YANSIYAN YUNAN MEZALİMİ

HÂKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETESİ’NE YANSIYAN YUNAN MEZALİMİ Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU Öz Mustafa Kemal, 10 Ocak 1920’de Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’ni kurar. Burada Millî Mücadele boyunca yazılar kaleme alır. Atatürk bu gazetede hemen her konuda yazılar yazmıştır. Bu konulardan birisi de Yunan mezalimidir. Bu yazılarda özellikle Yunanlıların Anadolu’dan geri çekilme sürecinde yaptıkları zulümler anlatılmıştır. Yunanlılar, Anadolu’da mezalim yaparken […]

İLK MECLİS BİNASI VE MECLİSİ AÇAN SİNOP VEKİLİ MEHMET ŞERİF BEY

İLK MECLİS BİNASI VE MECLİSİ AÇAN SİNOP VEKİLİ MEHMET ŞERİF BEY Muzaffer YARDIMCI Öz ÖZ Türkiye’de 3. Selim zamanın da Meşveret Meclisi ile başlayan halkın yönetime katılımı, 1877’de Meclis-i Mebusan’ın açılmasıyla en büyük aşamasına ulaşmıştı. 1878 te 93 harbi nedeniyle geçici olarak kapatılan Meclisi Mebusan’ın tekrar açılması 30 yıl sonra 1908 de ilan edilen ikinci […]

Milli Mücadele Döneminde Yayılmacı Sovyet Politikası ve Ankara Hükümeti’nin Yaklaşımı

Milli Mücadele Döneminde Yayılmacı Sovyet Politikası ve Ankara Hükümeti’nin Yaklaşımı Doç. Dr. Turhan ADA Öz “Milli Mücadele Dönemi’nde Türk-Sovyet İlişkileri” konusu, ortak düşman konumundaki İtilaf Devletleri karşısında Moskava ve Ankara’nın stratejik ortaklık içine girmeleri anafikrine dayanır. Sürecin başında, yüzyıllardır Rus emperyalizmine karşı durmaya çalışan Anadolu’nun, Batı yayılmacılığının bir dizi trajedik örneğine maruz kaldıktan sonra, istemeyerek […]

PARİS BARIŞ (PAYLAŞIM) KONFERANSI’NDA ERMENİ VE KÜRT TALEPLERİNE KARŞI VİLÂYÂT-I ŞARKİYE’DEN PROTESTOLAR

PARİS BARIŞ (PAYLAŞIM) KONFERANSI’NDA ERMENİ VE KÜRT TALEPLERİNE KARŞIVİLÂYÂT-I ŞARKİYE’DEN PROTESTOLAR PROTESTS FROM THE EASTERN PROVINCES TO ARMENIAN AND KURDISH DEMANDS AT PARIS PEACE (SHARING) CONFERENCE Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ZENGİN Öz Birinci Dünya Savaşı sonunda barış antlaşmalarını hazırlama görevi 18 Ocak 1919 tarihinde Paris’te açılan konferansa verilmişti. Konferansa yön veren İtilaf Devletleri büyük bir […]