Etiket Arşivleri: Doç. Dr. Aybeniz RAHİMOVA

BİLİM DÜNYASININ İLK TÜRK DİLİ YAZMALAR KATALOĞU

MALAZGİRT: ÖZGÜRLERİN KADERİ OYUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME Aybeniz RAHİMOVA Öz Türk dilli yazmaların araştırılması alanında yaklaşık yarım asırdan beri emek veren Azerbaycanlı bilim kadını Prof. Dr. Azade Musabeyli’nin yayınladığı dört ciltlik “Türk Dilli Yazmalar Kataloğu” dünya Şark bilimciliğinde önemli bir boşluğu dolduran eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede Prof. Dr. Musabeyli’nin 1875 sayfadan ibaret dört […]

OĞUZLARIN DİNİ KAHRAMANLIK DESTANI SALTUKNAME

OĞUZLARIN DİNİ KAHRAMANLIK DESTANI SALTUKNAME THE RELIGIOUSLY HEROIC DASTAN OF THE OĞUZ “SALTUKNAME” Doç. Dr. Aybeniz RAHİMOVA Öz “Saltukname” Oğuzların-Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin ortak dini kahramanlık destanlarından biri olup, 13. yüzyılda Anadolu’da, Rumeli’de vd. bölgelerde İslam’ın yayılması uğruna savaşlar yapan Alperen Sarı Saltuk’la ilgili zaman içinde ortaya çıkarak, toplumların belleğinde kendine yer bulan efsanelerin ve […]