MALAZGİRT: ÖZGÜRLERİN KADERİ OYUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Aybeniz RAHİMOVA


Öz

Türk dilli yazmaların araştırılması alanında yaklaşık yarım asırdan beri emek veren Azerbaycanlı bilim kadını Prof. Dr. Azade Musabeyli’nin yayınladığı dört ciltlik “Türk Dilli Yazmalar Kataloğu” dünya Şark bilimciliğinde önemli bir boşluğu dolduran eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede Prof. Dr. Musabeyli’nin 1875 sayfadan ibaret dört ciltlik kataloğunun özellikleri incelenmiş, bilime kattığı yenilikler kendinden önceki örneklerle kıyaslanarak okura sunulmuştur. Makalede Prof. Dr. Musabeyli’nin bu kapsamlı yapıtının bundan sonraki çalışmalara yön vereceğine vurgu yapılmaktadır. “Türk Dilli Yazmalar Kataloğu”nun bu alanda emek veren Türkiyeli uzmanlar için de bir kaynak oluşturacağı tespiti paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Yazma, Katalog, Şark Bilimcilik

Kaynak Göster

Chicago – Rahi̇mova, A . “BİLİM DÜNYASININ İLK TÜRK DİLİ YAZMALAR KATALOĞU”. Türk Dünyası Araştırmaları 125 (2020 ): 465-470