Kategori Arşivleri: Sayı: 240

Türk Dünyası’nın Akademik birikimi Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Yıl: 41 Cilt:122 Sayı: 240 makaleleri | TDA Dergi

KUZEY KAFKASYA’DA ÇATIŞMALAR, EKONOMİK GERİ KALMIŞLIK, KÜLTÜREL EYLEMLER VE TÜRK-RUS İŞ BİRLİĞİ

KUZEY KAFKASYA’DA ÇATIŞMALAR, EKONOMİK GERİ KALMIŞLIK, KÜLTÜREL EYLEMLER VE TÜRK-RUS İŞ BİRLİĞİ Ömer DUMAN Öz Kuzey Kafkasya Rusya’nın stratejik olarak kayda değer bölgelerinden biridir. Ruslar ve Türkler, Osmanlı ve Çarlık Rusyası zamanından itibaren bu bölgede rekabet yaşamışlardır. Günümüzde Türkiye ve Rusya ekonomi, enerji, savunma ve dış politika alanlarında kritik bir iş birliği dönemi tecrübe etmektedir. […]

AÇIK CEZAEVİ DOĞU TÜRKİSTAN

AÇIK CEZAEVİ DOĞU TÜRKİSTAN Salih AYNURAL Öz Çin son birkaç yıldır gözünü karartmış; Doğu Türkistan’da hem dini, hem de milli kültürü yok etme ve Türkleri Çinlileştirme politikalarına hız vermiştir. Beyin yıkama ve güvenlik önlemi adına milyonlarca insanı toplama kamplarına toplamış; Doğu Türkistan’ı adeta açık cezaevi haline dönüştürmüştür. Anahtar Kelimeler Kültürel Soykırım, Asimilasyon, Açık Cezaevi, Yasaklar […]

SAVAŞ EKONOMİSİ VE EKONOMİK SAVAŞ” DİSİPLİNLERARASI VE STRATEJİK BİLİM ALANININ TÜRKİYE’DE BİR DERS OLARAK EĞİTİMİNİN VERİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ

SAVAŞ EKONOMİSİ VE EKONOMİK SAVAŞ” DİSİPLİNLERARASI VE STRATEJİK BİLİM ALANININ TÜRKİYE’DE BİR DERS OLARAK EĞİTİMİNİN VERİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ Vüsal SÜLEYMANLI Öz 21. yüzyıla gelindiğinde artık her şey gibi savaşlar da evrim geçirmiş ve yeni biçimler almıştır. Değişen savaş kavramı artık disiplinlerarası bir nitelik taşımaktadır. Ulusal güvenlik ve stratejik istihbarat açısından çok kritik bir öneme sahip olan […]

ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞTE YUSUF HİKMET BAYUR’UN ÖNEMİ

ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞTE YUSUF HİKMET BAYUR’UN ÖNEMİ Turhan ADA, Seyithan ÇEÇEN Öz Tek Partinin egemen olduğu siyasal sistemden, demokratik düzene geçiş sürecinde belli kişilerin katkıları üzerinde fikir birliği vardır. Ancak çok partili siyasal hayatın yeşermesinde uygun iklimi sağlayan isimlerden biri olan Yusuf Hikmet Bayur’un bu süreçte ayrı bir ehemmiyeti olduğu açıktır. Buna rağmen […]

1930 YILINDA GAZİANTEP’TE YAPILAN YEREL SEÇİMLERE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI’NIN KATILMASI VE YAŞANAN TARTIŞMALAR

1930 YILINDA GAZİANTEP’TE YAPILAN YEREL SEÇİMLERE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI’NIN KATILMASI VE YAŞANAN TARTIŞMALAR Süleyman ÜNÜVAR, Zeynep Yıldız ÖZLÜ Öz 29 Ekim 1923 günü TBMM’de Cumhuriyet ilan edilmiş ve Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Mustafa Kemal daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce, Halk Fırkası adıyla bir parti kurarak Cumhuriyet’in demokratikleşmesini amaçlamıştır. 1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuş ancak […]

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA POLONYA MÜSLÜMAN TATARLARININ DURUMU

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA POLONYA MÜSLÜMAN TATARLARININ DURUMU Aizada IMANKULOVA Öz Doğu Avrupa tarihindeki en ilginç konulardan biri, Polonya’da yaşayan Litvanya kökenli Tatarların tarihidir. Bu makale, dini ve etnik kimliklerini halen koruyabilen Polonya ve Litvanya’daki diğer adıyla Lipka Tatarlarının tarihini ele almaktadır. Polonya ve Litvanya’da sahip oldukları özgürlüğe rağmen Lipka Tatarlarının birçoğu iki dünya savaşı […]

CHÂTEAU DE VINCENNES BELGELERİ IŞIĞINDA MÜTAREKE DÖNEMİNDE BOLŞEVİK FAALİYETLER VE İTTİHATÇILAR

CHÂTEAU DE VINCENNES BELGELERİ IŞIĞINDA MÜTAREKE DÖNEMİNDE BOLŞEVİK FAALİYETLER VE İTTİHATÇILAR Salih TUNÇ Öz Ekim 1917 Devrimi Bolşevik Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası oluşturur. Rusya’da Ekim 1917’de Bolşevik Devrimi’nin gerçekleştirildiği sırada Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 3 yılı aşkın bir zamandan beri devam etmekte olan Büyük Harb’in giderek kötüleşen tahrip edici sonuçlarıyla karşı […]

DİYARBAKIR’DAKİ KOÇ, KOYUN BAŞLI MEZAR TAŞLARI İLE KİLİMLERDE KULLANILAN DAMGALARIN TARİHİ KÖKLERİ

DİYARBAKIR’DAKİ KOÇ, KOYUN BAŞLI MEZAR TAŞLARI İLE KİLİMLERDE KULLANILAN DAMGALARIN TARİHİ KÖKLERİ Mustafa AKSOY Öz Etnografya eserleri, kültür tarihi araştırmalarında en otantik belgelerdir. Bu nedenle bir bölgenin veya halkın kültürel yapısı araştırılırken o belgeleri ve onların tarihi kaynakları görmezden gelinemez. Bilindiği gibi Diyarbakır’da koç-koyun başlı mezar taşları ile geleneksel usulle kimler yapılmış ve yapılmaktadır. Fakat […]

DİVAN ŞİİRİNDE YER ALAN ATASÖZLERİNİN OLUMSUZ DUYGULAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

DİVAN ŞİİRİNDE YER ALAN ATASÖZLERİNİN OLUMSUZ DUYGULAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Yeliz YASAK PERAN Öz Toplumsal hayatın her alanından yadsınamaz örnekleri içinde barındıran atasözleri toplumun ortak duyuş ve düşünüşünün güzel ve yalın bir şekilde ifade edilmiş halidir. Bu sözlerde ait olduğu toplumun yaşayışına dair pek çok şeyini görmek mümkündür. Sanatçı da içinde yaşadığı toplumun duyuş ve düşünüş […]

HUN VE BULGAR TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER 26: HUNSULARA AİT GRUMBATES, TUNA BULGARLARINA AİT CROBATUS ~ KOVRATOS, KOURT ~ KURT, KOTRAGOS, KORMİSİOS ~ KORMİSOŞ’, KRUMESİS ~ KRUMOS, KRUMEL, KRUG VE KIRIM HUN-BULGARLARINA AİT GROD ~ GORDAS KİŞİ ADLARININ (UNVANLARININ) KÖKEN VE ANLAMLARI

HUN VE BULGAR TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER 26: HUNSULARA AİT GRUMBATES, TUNA BULGARLARINA AİT CROBATUS ~ KOVRATOS, KOURT ~ KURT, KOTRAGOS, KORMİSİOS ~ KORMİSOŞ’, KRUMESİS ~ KRUMOS, KRUMEL, KRUG VE KIRIM HUN-BULGARLARINA AİT GROD ~ GORDAS KİŞİ ADLARININ (UNVANLARININ) KÖKEN VE ANLAMLARI Yusuf GEDİKLİ Öz Makalemizde ilk olarak 359’da Diyarbakır kuşatmasına katılan Hunsu Türklerinin […]

BATI KÖKTÜRK KAĞANLIĞININ HAKİMİYET SİMGELERİ: DAMGA VE MÜHÜR

BATI KÖKTÜRK KAĞANLIĞININ HAKİMİYET SİMGELERİ: DAMGA VE MÜHÜR Gaybullah BABAYAR, Arif HABİBULLAYEV Öz Başlangıçta Köktürk Kağanlığının birer batı kanadı olarak bilinen ve daha sonra belirli bir Kağanlığa dönüşen Batı Köktürk Kağanlığı (568-740) Orta Asya tarihinde ayrıca bir yer tutmaktadır. Kağanlık tarihi ile bağlantılı birçok dillerdeki yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntular Batı Köktürkler döneminde bölgede sikke […]

ESKİ TÜRKLERDE BARINAK VE ŞEHİR HAYATINA DAİR İZLER

ESKİ TÜRKLERDE BARINAK VE ŞEHİR HAYATINA DAİR İZLER Sadettin Yağmur GÖMEÇ Öz Çadır türü veyahut da mimari tipte evleri olan eski Türkler, yine bu korunaklarını mevsim şartlarına göre seçerlerdi. Konar-göçer hayat tarzına bağlı olarak yaylaklarda ve kışlaklarda barınaklara sahiptiler. İşte bu sebepten, araştırmacılar iklimin çetinliği yüzünden insanların her zaman çadırlarda yaşayamayacaklarını ve kışı geçirmek için […]