KUZEY KAFKASYA’DA ÇATIŞMALAR, EKONOMİK GERİ KALMIŞLIK, KÜLTÜREL EYLEMLER VE TÜRK-RUS İŞ BİRLİĞİ

Ömer DUMAN


Öz

Kuzey Kafkasya Rusya’nın stratejik olarak kayda değer bölgelerinden biridir. Ruslar ve Türkler, Osmanlı ve Çarlık Rusyası zamanından itibaren bu bölgede rekabet yaşamışlardır. Günümüzde Türkiye ve Rusya ekonomi, enerji, savunma ve dış politika alanlarında kritik bir iş birliği dönemi tecrübe etmektedir. “Tarihinin en yakın dönemlerinden birini yaşayan Türkiye-Rusya ilişkileri Kuzey Kafkasya coğrafyasında nasıldır, bu ilişkiler bölgenin huzur ve refahının gelişmesinde ‘kazan-kazan’ çerçevesinde daha da ilerletilebilir mi?” soruları bu makalenin ana araştırma sorusudur. Bu çalışma bu ilişkilerde “pozitif bir modelleme” formülasyonu üreterek, temelde şunu savlamaktadır: Türkiye etnik, dini ve demografik bağları üzerinden ve Rusya’da tehdit algısı yaratmadan, Kuzey Kafkasya bölgesinde istikrarın ve güven ortamının oluşmasına katkı sunabilecektir. Bu, Rusya’ya rağmen değil, bir iş birliği çerçevesinde geliştirilebilecek bir stratejidir. Böylece hem bölge ülkeleri, hem Rusya ve hem de Türkiye kazanacaktır. Rusya’nın önyargılarının kırılabilmesi kolay değildir, o sebeple Türkiye’nin oldukça dikkatli olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler

Türkiye, Rusya, Kuzey Kafkasya, İş Birliği, Modelleme

Kaynakça

  • ALEXANDRE, Grigoriantz: Kafkasya Halkları: Tarihi ve Etnografik Bir Sentez, Translated by Doğan Yurdakul, Sabah Kitapları, İstanbul 1998.
  • BİNGÖL, Oktay: “Tarihsel Süreçte Rusya’nin Kuzey Kafkasya’yi Kontrol Stratejilerinde Gelinen Asama: Basarisizlik ve Terör.” Karadeniz Arastirmalari, no. 37 (2013): 140.

Kaynak Göster

Chicago – Duman, Ö . “KUZEY KAFKASYA’DA ÇATIŞMALAR, EKONOMİK GERİ KALMIŞLIK, KÜLTÜREL EYLEMLER VE TÜRK-RUS İŞ BİRLİĞİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 122 (2019 ): 219-240