ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞTE YUSUF HİKMET BAYUR’UN ÖNEMİ

Turhan ADA, Seyithan ÇEÇEN


Öz

Tek Partinin egemen olduğu siyasal sistemden, demokratik düzene geçiş sürecinde belli kişilerin katkıları üzerinde fikir birliği vardır. Ancak çok partili siyasal hayatın yeşermesinde uygun iklimi sağlayan isimlerden biri olan Yusuf Hikmet Bayur’un bu süreçte ayrı bir ehemmiyeti olduğu açıktır. Buna rağmen kendisiyle alakalı üretilen eser sayısının oldukça sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Bu çalışmada Bayur’un kısa hayatı, iktidara olan eleştirileri ve bu eleştirilerin nedenleri üzerine yoğunlaşarak, onun siyasal sistemin demokratikleşmesinde nasıl anahtar bir rol üstlendiği açıklanmaya çalışılacaktır. Bu gayeye ulaşmak adına Bayur’un yakınlarının şahitlikleri, arşiv belgeleri, Bayur’un baş yazarlığını yaptığı gazetedeki köşe yazıları ve muhtelif eserler tetkik edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Hikmet Bayur, Atatürk, İsmet İnönü, CHP

Kaynakça

  • Hikmet Bayur’un CHP’den Ihracı (24.01.1946), T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, 490_01_6_28_19_3.
  • Hikmet Bayur’un CHP’den Ihracı (25.01.1946), T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, 490_01_6_28_19_2.

Kaynak Göster

Chicago – Ada, T , Çeçen, S . “ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞTE YUSUF HİKMET BAYUR’UN ÖNEMİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 122 (2019 ): 155-168