SAVAŞ EKONOMİSİ VE EKONOMİK SAVAŞ” DİSİPLİNLERARASI VE STRATEJİK BİLİM ALANININ TÜRKİYE’DE BİR DERS OLARAK EĞİTİMİNİN VERİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ

Vüsal SÜLEYMANLI


Öz

21. yüzyıla gelindiğinde artık her şey gibi savaşlar da evrim geçirmiş ve yeni biçimler almıştır. Değişen savaş kavramı artık disiplinlerarası bir nitelik taşımaktadır. Ulusal güvenlik ve stratejik istihbarat açısından çok kritik bir öneme sahip olan savaşların ortaya çıkmasının başlıca nedenlerinden biri de ekonomik güç mücadeleleridir. Aynı zamanda başlamış veya olması muhtemel savaşlara hazırlık için ve savaşın kusursuzca yönetilmesi için sağlam ve yeterli bir ekonomik güce gereksinim vardır. Orduların veya diğer silahlı kuvvetlerin yürüttükleri savaşların organize edilmesi ve desteklenmesi için iyi bir “savaş ekonomisi”ne sahip olunması gerektiği gibi; her türlü ekonomik tehditlere, tehlikelere, yetersizliklere, belirsizliklere, baskı ve saldırılara karşı hazırlıklı olmak ve savunmanı sağlayabilmek için de “ekonomik savaş”ın yapılandırılması gerekiyor. Klasik askerî bilimin bir parçası olan “savaş ekonomisi” ile modern istihbarat biliminin bir parçası olan “ekonomik savaş” bu noktada birleşmektedir. Çünkü ikisinin de sonuç hedefi ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak ve karşıya çıkabilecek her türlü stratejik belirsizlikler ile tehlikeleri engellemek ve önlemektir. Bu nedenle, savaş kavramının iki anadalı olan “savaş ekonomisi” ile “ekonomik savaş” birbirleriyle karşılıklı sık ilişkidedir veya daha doğrusu birbirlerini bir kısır döngü içinde takip etmektedirler. Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti’nin hem sivil okullarında, hem de askerî okullarında ekonomi ve savaş kavramları ile dolaylı ve dolaysız ilişkili olan birçok alanın eğitimi verilmektedir. İlginç ve sorunsal olan konu ise, ister devlet için isterse de özel sektör için stratejik bir alan olan “Savaş Ekonomisi ve Ekonomik Savaş” disiplinlerarası bilim dalının, ders olarak öğretim programlarına konulmamasıdır.

Anahtar Kelimeler

Savaş, Ekonomi, Savaş Ekonomisi, Ekonomik Savaş, Eğitim, Öğretim

Kaynakça

  • AKAD, M.T.: Modern Savaşın Temel Kavramları, Kitap Yayınevi, İstanbul 2011.
  • ATATÜRK, M.K.: Nutuk (Söylev), İnkılap Yayınları, İstanbul 2004.

Kaynak Göster

Chicago – Süleymanlı, V . “SAVAŞ EKONOMİSİ VE EKONOMİK SAVAŞ” DİSİPLİNLERARASI VE STRATEJİK BİLİM ALANININ TÜRKİYE’DE BİR DERS OLARAK EĞİTİMİNİN VERİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 122 (2019 ): 169-204