Etiket Arşivleri: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Uluç KÜÇÜKCAN

Medya Sarkacı: Kurgu İle Gerçeklik Arasında Suç

MEDYA SARKACI: KURGU İLE GERÇEKLİK ARASINDA SUÇ MEDIA PENDULUM: CRIME BETWEEN FICTION AND REALITY Dr. Öğr. Üyesi Özlem Uluç KÜÇÜKCAN  Öz Saldırganca, şiddet içerikli ve suç teşkil eden davranışlar, yüksek izlenme oranlarına etkisi nedeniyle medya araçları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Kurgu ve kurgu olmayan programların bu konuları işleyiş ve aktarım biçimleri ile bireysel ve toplumsal etkilerinde ise farklılık bulunmaktadır. […]