KİTAP İNCELEMELERİ: MEKTUPLAR – NESİP YUSUFBEYLİ’DEN ŞEFİKA GASPIRALI’YA

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÜNER


Öz

Eser, Türk Dünyası’nda yaptığı nitelikli çalışmalarla adını duyurmuş, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Doktor Öğretim Üyesi unvanıyla görev yapan Minara Aliyeva Çınar tarafından kaleme alınmış ve 2018 yılında Ötüken Neşriyat aracılığı ile okuyucuların teveccühüne sunulmuştur. Eser, hem bir sahaya giriş hem de bir başvuru eseri olma özelliğini ve kullanışlılığını bir el kitabı boyutuyla da temin etmiş durumda. Eserin ön yüzündeki kapağında yer alan Nesip Yusufbeyli ve Şefika Gaspıralı’ya ait fotoğrafların yer alması kitabın içeriğine uygun davranıldığını kanıtlamaktadır. Kitabın arka kapağında ise eserin konusuna dair kısa bir pasaj aktarılmıştır. Kitap, sunuş ve önsözün ardından dört ana bölüm, sonsöz, kaynakça ve iki ek kısmı ile kitabın ana karakterlerine ait zengin bir fotoğraf albümü ve dizin kısımlarından oluşmaktadır. Kronolojik usule göre düzenlenen kitapta, akıcı bir dil kullanıldığını da görmekteyiz. Çalışmada dipnotların sayfaların altında kullanıldığı ve bu durumun da okuyucuya avantaj sağladığı ortadadır.

Anahtar Kelimeler

Nesip Yusufbeyli, Şefika Gaspıralı

Kaynakça

  • Dr. Minara Aliyeva Çınar, Mektuplar – Nesip Yusufbeyli’den Şefika Gaspıralı’ya, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2018.

Kaynak Göster

Chicago – ÜNER, M . “MEKTUPLAR NESİP YUSUFBEYLİ’DEN ŞEFİKA GASPIRALI’YA”. Türk Dünyası Araştırmaları 123 (2019 ): 469-470