KİTAP İNCELEMELERİ: BÜYÜK TÜRK-İSLÂM ÂLİMİ MÂTÜRÎDÎ HAYATI, FİKRİYATI VE ESERLERİ

Doç. Dr. Süleyman DOĞAN


Öz

Yazar Oğuz Çetinoğlu tarafından kaleme alınan “Büyük Türk-İslâm Âlimi âtürîdî, Hayatı, Fikriyatı ve Eserleri” isimli kitap Bilge Oğuz yayınlarından çıktı. Böylesine muhtevalı Matüridi kitabından dolayı araştırmacı, yazar Oğuz Çetinoğlu’nu tebrik ediyorum. 368 sayfadan oluşan kitapta geniş bir kaynakçanın yanı sıra, meraklısı için kitabın sonuna, “kelimeler, isimler ve kavramlarla alakalı açıklamalar” ilave edilmiştir. Elinizdeki kitap, Matüridi’yi ve O’nun önce İslam alemini sonra da bütün insanlığı huzura ve saadete ulaştıracak sistemini yeniden gün ışığına çıkarıyor.

Anahtar Kelimeler

Maturidi, Oğuz Çetinoğlu

Kaynakça

  • Oğuz Çetinoğlu, Büyük Türk-İslam Alimi Matüridi Hayatı, Fikriyatı ve Eserleri, Bilge Oğuz Yayınları, İstanbul 2019.

Kaynak Göster

Chicago – DOĞAN, S . “BÜYÜK TÜRK-İSLÂM ÂLİMİ MÂTÜRÎDÎ HAYATI, FİKRİYATI VE ESERLERİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 123 (2019 ): 465-468