HÂKİMİYETİN SEMBOLÜ: KIZILELMA

SYMBOL OF DOMINANCE: GOLDEN APPLE

Oğuz ŞENTÜRK


Öz

Kızılelma, Türklerin fetih ve hâkimiyet anlayışını temsil eden sembollerden birisidir ve bir ideal olarak uzak ve erişilmez bir hedefi temsil eder. Bazen de İstanbul, Roma, Viyana, Estergon, Budin gibi çeşitli şehirlerin ifadesinde kullanılır. Bununla beraber kavram Osmanlı döneminde yazılmış edebî metinlerde uzun bir süre Roma’nın karşılığı olarak kullanılmıştır. Kızılelma’nın izine farklı medeniyet ve toplumlarda rastlamak mümkündür. Yunan mitolojilerinden Avrasya mitolojilerine kadar konu olan Kızılelma daima hâkimiyetin sembolü olmuştur.

Kızılelma imgesi, ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hâkimiyeti idealini, kimi zaman da Türk birliği idealini ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler

Kızılelma, Osmanlı, Türk

Kaynakça

  • Kadıoğlu, Muhsin, Türk-İslam Cihan Hâkimiyeti Ülküsü- Kızılelma, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 2019.

Kaynak Göster

Chicago – ŞENTÜRK, O . “HÂKİMİYETİN SEMBOLÜ: KIZILELMA”. Türk Dünyası Araştırmaları 123 (2019 ):