Etiket Arşivleri: Etimoloji

FELSEFE VE BİLİM AÇISINDAN TÜRKÇE

PONTOS RUMLARINA YÖNELİK SOYKIRIM Ayşegül DOĞRUCAN, Mehmet Fatih DOĞRUCAN Öz Öncelikle elinizdeki makale dilbilgisi çalışması değil, bir felsefe denemesidir. Bu çalışmanın metodolojisini belirleyen disiplin filoloji değil, felsefe üslubudur. O sebeple makale, bu makalenin dilsel manada varlık (ontoloji) ve bilgi (epistemoloji) hakkında, Türkçenin yetkin olup olmadığını açıklamaya çalışmakla meşgul olduğu bilinerek okunmalıdır. Birçok insan bunun ideolojik […]