TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ ORHUN DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARI’NDA TÜRK İMGESİ

İbrahim AKIŞ


Öz

Dil öğretiminde, dilbilgisine ağırlık verilen eski öğretim yöntemleri yerine günümüzde yeni yöntemler denenmektedir. Dilin kültür taşıyıcısı olduğu apaçık ortadadır. Bir dili öğrenmenin en güzel yolu, o dilin kültürünü öğrenmekten geçer. Bu sebeple dil öğretmek için hazırlanan kaynak kitaplarda, kültürün nasıl ve ne kadar aktarıldığı da önem taşımaktadır. Bu aktarım sayesinde dil öğrenenlerin zihninde o millete ait yeni imgeler oluşabilir ya da zaten var olan imgelerde değişiklik meydana gelebilir. Bu çalışmanın amacı, Türk Dünyasında Türkiye Türkçesi öğreten “Türkçe Öğreniyoruz Orhun Ders ve Çalışma Kitapları’nda” Türk imgesini araştırmaktır. İlk olarak çalışmaya yön veren imge ve imgebilim kavramları açıklanmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise yukarıda bahsedilen kitaplardaki Türk imgeleri tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

İmge, Türk imgesi, Türkçe öğretimi, Türk Dünyası

Kaynakça

 • AKSOY, Başak: Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Türk İmgesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011.
 • ÇELİK, Fulya: Emir Kıvırcık’ın Büyükelçi ve Elie Wiesel’in Gece Adlı Eserlerine Yansıyan Antisemitik Ögeler: Bir İmgebilim Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2014.
 • DEMİRCİ, Cihan: “Dünyada Yaklaşık 250 Milyon Kişi Türkçe Konuşuyor,” Anadolu Ajansı, 28 Eylül 2017, (Çevrimiçi) https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dunyada-yaklasik-250-milyon-kisi-turkce-konusuyor/921506, 16 Mayıs 2019.
 • KARABULUT, Mustafa: “İmgenin Psikanalitik Boyutu”, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II.Adıyaman, 2-3 Nisan 2015, s.1-12.
 • MUSTAFA, Ghiulgean: 19. ve 20. Yüzyıl Romen Romanında Türk İmgesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013.
 • ÖZBAY,Murat TEMİZYÜREK, Fahri: Türkçe Öğreniyoruz Orhun Çalışma Kitabı 1, 2. bs., Ankara, TİKA, 2004.
 • ÖZBAY,Murat TEMİZYÜREK, Fahri: Türkçe Öğreniyoruz Orhun Çalışma Kitabı 2, 2. bs., Ankara, TİKA, 2004.
 • ÖZBAY,Murat TEMİZYÜREK, Fahri: Türkçe Öğreniyoruz Orhun Çalışma Kitabı 3, 2. bs., Ankara, TİKA, 2004.
 • ÖZBAY, Murat, TEMİZYÜREK, Fahri: Türkçe Öğreniyoruz Orhun Ders Kitabı 1, 2. bs., Ankara, TİKA, 2004.
 • ÖZBAY, Murat, TEMİZYÜREK, Fahri: Türkçe Öğreniyoruz Orhun Ders Kitabı 2, 2. bs., Ankara, TİKA, 2004.
 • ÖZBAY, Murat, TEMİZYÜREK, Fahri: Türkçe Öğreniyoruz Orhun Ders Kitabı 3,2. bs., Ankara, TİKA, 2004.
 • ÖZBAY, Murat, TEMİZYÜREK, Fahri: Türkçe Öğreniyoruz İleri Düzey Ders Kitabı, 2. bs., Ankara, TİKA, 2004.
 • ULAĞLI, Serhat: “Öteki”nin Bilimine Giriş İmgebilim”, İstanbul, Motto Yayınları, 2018.
 • ULUÇ, T. Fatih: Kültürler Arası Etkileşim Bağlamında Alman Gazetelerinde Türkiye İmgesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003.
 • MUSTAFA, Ghiulgean: 19. ve 20. Yüzyıl Romen Romanında Türk İmgesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013.
 • ÜMER, Engin: “Görsel Kültür ve Resim Sanatında İmge,” İdil, C.6, No:33, 2017, s. 1535 – 1553.

Kaynak Göster

Chicago – Akış, İ . “TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ ORHUN DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARI’NDA TÜRK İMGESİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 125 (2020 ): 277-298