PONTOS RUMLARINA YÖNELİK SOYKIRIM

Veysel USTA


Öz

Konstantinos Fotiatis tarafından on yıl kadar önce The Genocide Of The Black Sea Greeks adıyla basılan kitabın Türkçesi 2018 yılında Belge Yayınları tarafından Pontos Rumlarına Yönelik Soykırım ismiyle yayımlandı. Attila Taygun tarafından Türkçeye çevrilen kitapta Sait Çetinoğlu’nun uzun sayılabilecek bir önsözü yer almaktadır. Kitabın yazarı olan Fotiatis, 13 ciltlik Pontos Soykırımı Ansiklopedisi adlı çalışma başta olmak üzere bu konuda çok sayıda kitabı olan biridir.

Anahtar Kelimeler

Pontus, Rum, Soykırım

Kaynakça

 • AKTAŞ, Hayati: “Doğu Karadeniz Bölgesinde Pontus Devleti Kurma Çabaları ve Bu Amaçla Hazırlanan Propaganda Kitapları”, Ed. Veysel Usta, Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu, Serander Yayınları, Trabzon 2008.
 • BAL, Rıdvan: “Propaganda’dan Hakikate Bir Tarihçinin Dramı: Arnold Joseph Toynbee”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt: 12, Sayı: 24, Yıl: 2013/2.
 • BIBER, Tuğba Eray: Karadeniz Rumları ve Yunanistan, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2016.
 • ÇAPA, Mesut: Pontus Meselesi, Serander Yayınları, Trabzon 2001.
 • KOLUTEK, Mikail: Tarihsel Perspektifiyle Pontus Meselesi, Basılmamış Doktora Tezi, MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay 2017.
 • KÜÇÜKER, Yüksel: Tarihî Arka Planıyla Pontus Meselesi ve Bir Algı Yöntemi Olarak Yabancı Basına Yansıması, Basılmamış Doktora Tezi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon 2015.
 • ÖZDEMIR, Hikmet: Arnold Toynbee’nin Ermeni Sorununa Bakışı, Pontus Meselesi, Haz. Yılmaz Kurt, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, Ankara 1995.
 • SAYDAM, Abdullah: “Türk Toplumunda Cemaatlerarası İlişkiler ve İhtida Olayları: Trabzon Örneği (1794-1850), Türk Dünyası Araştırmaları, S. 155, (Nisan 2005).
 • TELLIOĞLU, İbrahim: Tarih Boyunca Karadeniz, Serander Yayınları, Trabzon 2015.
 • TORUN, Aytül Tamer: “Kızıl Şark Dergisi: Moskova’dan Türklere Komünizm Eğitimi vePropagandası”, 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, Ed. Yunus Koç – Mikail Cengiz, H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara 2018.
 • TOSUN, Miraç: Trabzon’da Cemaatler Arası İlişkiler, Serander Yayınları, Trabzon 2018.
 • USTA, Veysel, “Trabzon Metropoliti Hrisantos’un Paris Konferansı’na Sunduğu Muhtıranın Tenkidi”, Turkish Studies, Cilt: 6/2, Spring 2011.
 • YAZICI, Nevin – YAZICI, Nermin: “Pontus Meselesi ve Tarihsel Belleğin Yeniden İnşasındaSosyo-Kültürel Unsurlarası Eleştirel Bir Yaklaşım”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 14, Bahar 2013.
 • YILMAZ, Hadiye: Arşiv Belgeleri Işığında Pontus Meselesi, ATAM, Ankara 2010.

Kaynak Göster

Chicago – Usta, V . “PONTOS RUMLARINA YÖNELİK SOYKIRIM”. Türk Dünyası Araştırmaları 122 (2019 ): 459-470