HAVA ŞEHİDİ CENGİZ TOPEL ve EDEBİYATIMIZ

Emin ONUŞ


Öz

Türk edebiyatı kahramanlık, asker ve şehit şiirleri bakımından epeyce zengindir. Bunda Türklerin savaşçı ve asker bir millet oluşunun da mutlaka payı vardır. XX. yüzyıl dünya ve Türk edebiyatlarında pilot, hava askeri olmak, havacılık, ideal ve yüceltilen bir meslek olarak işlenir. Hava Edebiyatı adıyla kitap dahi çıkar. 1950’lerden günümüze modern Türk edebiyatının tematiğinden birisi de Kıbrıs ve Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi, Türkiye’nin bu uğurda yaptığı fedakârlıklardır. Adayı Yunanistan’a bağlamak demek olan ENOSİS ve bu amaç doğrultusunda kurulmuş olan Rum tedhiş örgütü EOKA, 1955’lerden itibaren adayı kana bulamaya başlamıştır. Kıbrıs’ta 1963 Erenköy direnişi sırasında, Kıbrıs Türk mücahitlerinin yardımına Türkiye’de okuyan Kıbrıslı öğrencilerle, Türk hava kuvvetleri de koşmuştur. Onlardan biri olan Türk Hava Pilotu Cengiz Topel’in, düşen uçağından kurtulmasına rağmen, Rum işkenceleriyle öldürülüşü Türkiye ve Kıbrıs Türk ağıt edebiyatlarının önemli konularından biri olmuştur. Bu çalışmada Şehit Havacı Yüzbaşı Cengiz Topel’in kahramanlığı ve şehit edilişinin, Türk ve Kıbrıs Türk edebiyatlarına nasıl yansıdığı ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler

Erenköy Direnişi, Yüzbaşı Cengiz Topel

Kaynakça

  • Aydın, E. (2012). “Kıbrıs Türk Dergiciliği”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.8, s.159-172.

Kaynak Göster

Chicago – ONUŞ, E . “HAVA ŞEHİDİ CENGİZ TOPEL ve EDEBİYATIMIZ”. Türk Dünyası Araştırmaları 124 (2020 ): 435-446