COVID-19 PANDEMİSİ VE GÜNEY KAFKASYA’DA SİVİL TOPLUM

Ahmet Nazmi ÜSTE, Ulviyye AYDIN


Öz

COVID -19 dolayısıyla küresel düzeyde enerjiye olan talebinin azalması petrol fiyatlarını keskin bir şekilde düşürdü. Dahası, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki fiyat anlaşmazlığı ve Rusya’nın petrol arzını arttırması kararı petrol fiyatlarında bir günde %30 düşüşe neden olarak küresel petrol piyasalarında şok etkisi yarattı. Hiç kuşkusuz, farklı nedenlerle de olsa, bu durum her üç Güney Kafkasya ülkesini de olumsuz etkileyecektir. Azerbaycan’ın petrol üreticisi, Gürcistan’ın ise Azerbaycan petrollerinin dünya pazarlarına ulaştırılması için esas geçiş güzergahını oluşturan ülke olduğu göz önünde tutulursa, fiyatlardaki düşüşün bu iki devlet ekonomisini doğrudan etkileyeceği kesindir. Diğer taraftan, ekonomisinin önemli ölçüde Rusya’ya bağımlı olması, petrol fiyatlarındaki azalmanın Ermenistan ekonomisini de dolaylı ama yine de olumsuz etkileyeceğini göstermektedir, COVID-19 nedeniyle meydana gelen küresel kriz insan yaşamı için doğrudan ve çok boyutlu tehdit oluşturmaktadır. Bu araştırma Güney Kafkasya toplumlarının sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde krizi fırsata çevirerek başta etnik sorunlar olmak üzere bölgesel sorunlarını çözmek için işbirliği olasılıkları üzerine odaklanmaları gerektiğini savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

COVID-19, ekonomik kriz, Güney Kafkasya, sivil toplum, toplumsal ilişkiler

Kaynakça

  • Referans1 Burke, Adam. “Asia’s Ethnic Conflicts In The Wake Of Covid-19”, 29 Mayıs 2020, Italian Institute For International Political Studies, https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/asias-ethnic-conflicts-wake-covid-19-26355 (Erişim: 30 Temmuz 2020).
  • Referans2 CNBC. “Oil Nose-dives As Saudi Arabia And Russia Set Off ‘Scorched Earth’ Price War”, 8 Mart 2020, https://www.cnbc.com/2020/03/08/opec-deal-collapse- sparks-price-war-20-oil-in-2020-is-coming.html (Erişim: 01 Ağustos 2020).

Kaynak Göster

Chicago – Üste, A , Aydın, U . “COVID-19 PANDEMİSİ VE GÜNEY KAFKASYA’DA SİVİL TOPLUM”. Türk Dünyası Araştırmaları 126 (2020 ): 11-24