ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19’A YAZDIKLARI 100 MEKTUBUN İNCELENMESİ

Süleyman DOĞAN


Öz

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin koronaya (Covid-19) yazdığı 100 mektup incelenerek evde kaldıkları karantina günlerinde virüsten ne şekilde etkilendiklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin, “Covid-19’un Lisans Öğrencilerinin Günlük Yaşamına ve Eğitimine Etkisinin İncelenmesi” amaçlanmıştır.. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “2020 Bahar” döneminde katılımcı öğrencilere “Koronaya Mektup” yazmaları istenmiştir. Çalışma, araştırmacının seçmeli ders verdiği katılımcı öğrencilerin, her fakülteden, her birimden, her sınıf düzeyinde, her branştan, her bölümden, 18-25 yaş aralığında kız ve erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Üç ayrı sınıfta 190 lisans katılımcı öğrenci “Koronavirüse” mektup yazmışlardır. 100 mektup incelenmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu çalışma, üniversitenin neredeyse tamamını içine alan küçük bir nüvesini ve ortalama bir örneklem teşkil etmektedir. Mektuplarda açıkça görülmektedir ki, kişiler, zamanlar mektupların sayısı kadar farklı olmakla birlikte özünde aslında ortak kaygının ölüm korkusu olduğu görülmektedir. Bu salgının, yeni dünya düzenine geçmeden önce belki de kendi içimize bir yolculuk yapmak, kendimizi gözden geçirmek ya da kendimizle tanışmak için bir fırsat olduğu, katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin koronaya yazdıkları mektuptan başka bir çalışma olmaması açısından elde edilen bulgulara büyük öneme haiz olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Öğrenci, Covid-19, İnceleme

Kaynakça

  • Arpaci, İ., Karataş, K., ve Baloğlu M. (2020). The development and initial tests for the psychometric propertiesof the COVID-19 Phobia Scale (C19P-S), Article in Personality and Individual Differences.
  • Xiang, Y. T., Yang, Y., Li, W., Zhang, L., Zhang, Q., Cheung, T., ve Ng, C. H. (2020). Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. The Lancet Psychiatry, 7(3), 228–229. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30046-8.

Kaynak Göster

Chicago – Doğan, S . “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19’A YAZDIKLARI 100 MEKTUBUN İNCELENMESİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 126 (2020 ): 25-40