ALTIN ORDA TARİHİNE DAİR ÇİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

Kürşat Yıldırım


Öz

Bilindiği gibi Altın Orda tarihi hakkında bilgi edinebileceğimiz bazı Çin kaynakları vardır. Bununla birlikte ayrıntılı, düzenli ve hatta bazen anlaşılır olmayan bu kayıtların mahiyetini iyi anlamak, tutulma gayelerine vakıf olmak lazımdır. Elimizdeki az ve dağınık yazılar tarihçiye başka bir tercih bırakmamaktadır. Sadece Çin kaynaklarına dayanarak genel hatlarıyla da olsa bir Altın Orda tarihi yazmak ise imkânsızdır. Yuan Shi’daki kayıtlardan hareket ederek makalemizde bu konuda bazı değerlendirmeler yapacağız.

Anahtar Kelimeler

Altın Orda, Çin Kaynakları, Kayıtlar, Tarih Yazımı

Kaynakça

  • Atik, Kubilay, “Çin Kaynaklarında Altınordu Hanlığı ve Cuçi Ulusu”, Crimean Historical Review, 1, Kazan-Bahçesaray, 2016.
  • Atwood, Christopher P., “Validation by Holiness or Sovereignty: Religious Toleration as Political Theology in the Mongol World Empire of the Thirteenth Century”, The International History Review, XXVI/2, 2004.
  • Bretscheider, E., “Moğol İmparatorluğu Devri”, çev. K. Yıldırım, Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, haz. Kürşat Yıldırım, İstanbul, 2013.
  • Ch’i T’ang, Moğol Sülâlesi Devrinde Türk ve İslâm Dünyası ile Temasta Bulunan Şahsiyetler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumî Türk Tarihi Kürsüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1970.
  • Meng Da Bei Lu Jiaozhu, 1901 Yılı Shanghai Kütüphanesi Nüshası.
  • Pulleyblank, E. G., Lexicon of Reconstructed Pronunciation in Early Middle Chinese, Late Middle Chinese, and Early Mandarin, Vancouver, 1991.
  • Qiu Yihao, “Independent Ruler, Indefinable Role Understanding the History of the Golden Horde from the Perspectives of the Yuan Dynasty”, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 143, 2018.
  • Zolotaya Orda v Istorçnikah, III, Kitayskiye i Mongolskiye Istoçniki, çev. ve notlandıran R. P. Hrapaçevskiy, Moskva, 2009.

Kaynak Göster

Chicago – Yıldırım, K . “ALTIN ORDA TARİHİNE DAİR ÇİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER”. Türk Dünyası Araştırmaları 126 (2020 ): 115-120