“MEDENİYET DİLİ OLARAK TÜRKÇE” KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ – TÜRKÇE FELSEFE İLİŞKİSİ

Kürşat EFE


Öz

Kişioğlu, küçük yaşlardan itibaren ait olduğu, içinde yetiştiği ortamın dilini, bununla birlikte kültürünü öğrenme sürecine girer. Bu öğrenme süreci ile öğrendiğini kullanma sürecini dil – düşünce – dünya ilişkisi açısından inceleyen bilim dalı dil felsefesidir. Dil felsefesi, dil üzerine felsefi sorunların tartışıldığı bir alandır. Dil bilim ile dil felsefesi farklıdır. Dili bilimi farklılıkları araştırırken dil felsefesi ise bütün diller arasında ortak alanı araştırır. Dille ilgili soruları tartışarak bir sonuca varmayı hedefleyen dil felsefesi dilin kökeni ve çeşitliliği, dil ve anlam ilişkisi ile dil-kültür-düşünce ilişkisi konularını ele alan felsefe alanıdır. Dillerle olgusal olarak ayrı ayrı ilgilenmek dil bilimin uğraşı olduğu kadar dilin kendisini ele alan dil felsefesi de dolaylı olarak dil bilimine kaynaklık etmektedir. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Fatih Doğrucan da “Dilci Felsefe ile Başlangıç ve Yöntem Arayışı Medeniyet Dili Olarak Türkçe” adlı son kitabında felsefe metodolojisi ile Türkçeyi inceleme çabasına girişmiştir. Türkçenin felsefe dili olup olmadığını sorgulayan Doğrucan, Türkçe ile felsefe yapılıp yapılamayacağını da bir bir açıklamış, Türkçenin bilim ve sanat dili olma özelliklerini disiplinler arası ilişkiyle ortaya koymuştur. Gerek felsefe gerekse dil bilimi alanına ufuk açacak bir yapıt kazandırmıştır.

Anahtar Kelimeler

Felsefe, Dil Bilim, Dil Felsefesi, Dilci Felsefe, Medeniyet Dili Olarak Türkçe

Kaynakça

  • Doğrucan, Mehmet Fatih (Aralık 2019). Dilci Felsefe ile Başlangıç ve Yöntem Arayışı Medeniyet Dili Olarak Türkçe, Ankara: Altınordu Yayınları (2. Baskı).

Kaynak Göster

Chicago – EFE, K . ““MEDENİYET DİLİ OLARAK TÜRKÇE” KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ – TÜRKÇE FELSEFE İLİŞKİSİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 125 (2020 ): 221-240