DEĞİŞİM SÜRECİNDE TÜRKİYE

Meşkure Yılmaz


Öz

Dr. Mahfi Eğilmez tarafından yazılan bu kitapta Türkiye’nin değişim süreci ele alınmıştır. Bu çerçevede önce kapitalizmin gelişimi ve yaşanan siyasi ve ekonomik değişimlerden bahsedilmiş. Eski ve yeni dünya düzenleri ele alınmış. Daha sonra Osmanlı Devleti’nden devralınan yapı üzerinde durularak Türkiye’nin geçirdiği süreç anlatılarak diğer ülkelerle de karşılaştırılmıştır. Yazar bu kitapta görüşlerini bir önsöz ve altı başlık altında ele almıştır. Her bölüm ayrı başlıklarla verilirken bunların altında üst ve alt başlıklar halinde konular belli bir bütünlük içinde kronolojik olarak verilmiştir. Yazar bir ekonomist olduğu ve olayları daha çok ekonomik boyutuyla ele aldığı için doğal olarak ekonomik terimler kullanmıştır. Ekonomik terimler bazı yerlerde açıklanmakla birlikte bazı yerlerde okuyucuya bırakılarak bu kavramların tanımlarının araştırılıp öğrenilmesine vesile olmuştur. Yazarın alanının uzmanı olduğu kitabın anlatımından anlaşılmakla birlikte yazar, konuyu hiç bilmeyen birinin eseri kolayca anlayacağı şekilde yazmıştır.

Anahtar Kelimeler

İktisat Politikası, Kalkınma, Değişim

Kaynakça

  • Dr. Mahfi Eğilmez, Değişim Sürecinde Türkiye, Remzi Kitabevi, 13,4 cm x 19,8 cm, 19. basım, 2. hamur kağıt, 247 sayfa, İstanbul 2019, ISBN: 978-975-14-1853-1

Kaynak Göster

Chicago – Yılmaz, M . “DEĞİŞİM SÜRECİNDE TÜRKİYE”. Türk Dünyası Araştırmaları 126 (2020 ): 231-240