TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
EYLÜL – EKİM 2020 SAYISI
KOVİD-19 SALGINI DOSYA KONUSU MAKALE ÇAĞRISI

Çin’in Vuhan kentinde başlayarak bütün dünyaya yayılan ve küresel bir salgına dönüşen Kovid-19 virüsünün Türk Dünyası’na sosyal, iktisadi, siyasal etkileri dosya konusunun ana temasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede;

• Türk Cumhuriyetleri’nin bu küresel salgın ile mücadele politikaları (sağlık, ekonomi, maliye, eğitim ve içişleri politikaları),
• Küresel salgın ve Türk Cumhuriyetleri’nin iktisadi durumu,
• Doğu Türkistan, Kovid-19 salgını ve Çin’in bölgeye yönelik politikaları,
• Türk Cumhuriyetleri’nin bu küresel salgın sürecinde birbirleri ile ilişkileri başta olmak üzere dış siyaset ve ekonomi ilişkileri,
• Yurt dışında yaşayan Türklerin bulundukları ülkelerde bu salgından etkilenme düzeyleri,
• Kovid-19 salgınının Türk Cumhuriyetleri basın, medya ve sosyal medyasında ele alınma biçimleri,
• Kovid-19 salgını sonrası uluslararası düzen ve Türk Dünyası,
• Kovid-19 salgını sonrası Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin geleceği,
• Türk Dünyası ve tarihte salgınlar,
ile ilgili konularda makaleler kabul edilecektir. 

Dergimizin yazım kurallarına:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tda/writing-rules
https://www.tdadergi.com/yazilarda-uyulmasi-gereken-kurall…/adreslerinden ulaşılabilir.

Son Makale Teslim Tarihi: 06 Eylül 2020