ORTA ASYA’DA RUSYA VE İNGİLTERE

Dr. Hatice KARIMOV


Öz

Türkistan’in işgali Rusya için yalnızca ekonomik açıdan değil aynı zamanda jeopolitik açıdan da çok fazla değere sahipti. Rus birlikleri 20 yıl boyunca (1864-1885) aktif bir şekilde Türkistan’ın derinliklerine ilerledi ve bu hareket iki aşamadan oluştu; Öncelikle 1860’lı yılların sonunda Sır Derya’nın üst kısmında Orenburg ve Batı Sibirya hatları birleştirildi, ikinci olarak ise Hazar Ötesi’nin işgali savaşların doruk noktasını oluşturdu. Rusya ve İngiltere olmak üzere iki gücün çıkarları işte bu noktada çatıştı. XIX. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere ile Rusya arasında Türkistan topraklarının mülkiyetine ilişkin rekabet daha da gerginleşince Rus tarih yazımında her iki devletin Türkistan’daki sömürgeci hedefleri ve konumlarını karşılaştırmak ve Rusların Türkistan işgalini haklı göstermek maksadıyla eserler ortaya çıkmaya başladı. Bunların en önemlilerinden biri de 1875 senesinde Mihail Afrikanoviç Terentyev tarafından kaleme alınan Orta Asya’da Rusya ve İngiltere isimli eserdi.

Anahtar Kelimeler

orta asya, rusya, ingiltere, Mihail Afrikanoviç Terentyev

Kaynak Göster

Chicago – KARIMOV, H . “ORTA ASYA’DA RUSYA VE İNGİLTERE”. Türk Dünyası Araştırmaları 124 (2020 ): 237-240