NUCLEAR WEAPONS AND COOPERATIVE SECURITY IN THE 21ST CENTURY: THE NEW DISORDER

Doktora Alperen Kürşad ZENGİN


Öz

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte uluslararası sistemin iki kutuplu yapısı ortadan kalkmış ve yenidünya düzeninde geçmişin tehdit algılamaları ve stratejik denge unsurları değişiklik göstermiştir. Bu yeni düzende uluslararası terörizm, illegal göç hareketleri ve bazı bölgesel istikrarsızlıklar uluslararası sistemi daha anarşik hale getirmiştir. Soğuk Savaş’ın nükleer caydırıcılığa dayanan “dehşet dengesi” dönemin istikrarını sağlasa da nükleer silahların bugün aynı işlevi görebileceği hususu şüphelidir. Yine Soğuk Savaş döneminde nükleer silahlarla ilgili ABD ve SSCB arasında ABM, INF, START I-II vb. gibi anlaşmalar bugün tartışılır duruma gelmiş hatta bazıları feshedilmiştir. Stephen J. Cimbala çalışmasında, yukarda ana hatları ile değindiğimiz, yeni düzende nükleer silahların rolüne ve bu silahların üretilmesi, yayılması ve kullanımı olasılıklarına dair Soğuk Savaş dönemine atıfta bulunarak bazı analizler gerçekleştiriyor.

Anahtar Kelimeler

güvenlik, nükleer silahlar

Kaynak Göster

Chicago – ZENGİN, A . “NUCLEAR WEAPONS AND COOPERATIVE SECURITY IN THE 21ST CENTURY: THE NEW DISORDER”. Türk Dünyası Araştırmaları 124 (2020 ): 467-470