MEDENİYET TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA CEMİL MERİÇ: DOĞU, BATI VE TÜRK TOPLUMUNUN MEDENİYET TASAVVURLARI

Kemaleddin TAŞ


Öz

Makalede, günümüzde yapılan medeniyet tartışmalarına önemli katkılar sunacağını düşündüğümüz gerek üslubu ve kaleminin keskinliğiyle gerekse eserlerinin muhtevası ve ele aldığı konularla halen, özellikle de son zamanlarda sürekli gündeme gelen, yakın dönem Türk düşünce hayatının önde gelen isimlerinden Cemil Meriç’in Doğu, Batı ve Türk toplumunun medeniyet tasavvurlarına ilişkin karşılaştırmalı analiz ve değerlendirmeleri ele alınacaktır. Doğu ve Batı medeniyetlerini, özellikle de ömrünün sonlarına doğru Türk toplumunu tarihi akış içerisinde çok yönlü bir şekilde, ana kaynaklarına giderek, hiçbir zümrenin temsilcisi olmadan, “kaleminin namusu”nu koruyarak eserlerinde interdisipliner bir bakış açısıyla yorumlayan Cemil Meriç, medeniyet tartışmaları bağlamında tekrar gündeme gelmesi gereken önemli bir külliyat bırakmıştır.

Anahtar Kelimeler

Medeniyet, Cemil Meriç, Doğu, Batı, Türk Toplumu

Kaynakça

 • MERİÇ, C. (1968), “Fildişi Kuleden”, Hisar Dergisi, C.VIII, S.52, Nisan.
 • MERİÇ, C. (1970a), “Fildişi Kuleden”, Hisar Dergisi, C.X, S.74, Şubat.
 • MERİÇ, C. (1970b), “Fildişi Kuleden”, Hisar Dergisi, C.X, S.76, Nisan.
 • MERİÇ, C. (1970c), “Fildişi Kuleden”, Hisar Dergisi, C.X, S.81, Eylül.
 • MERİÇ, C. (1973a), “Fildişi Kuleden”, Hisar Dergisi, C.XIII, S.109, Ocak.
 • MERİÇ, C. (1973b), “Bâtıldan Abese”, Hisar Dergisi, C.XIII, S.113, Mayıs.
 • MERİÇ, C. (1975a). “Sakson Köleleri”, Hisar Dergisi, C.XV, S. 136, Nisan.
 • MERİÇ, C. (1975b), “Dünya Görüşleri”, Hisar Dergisi, C.XV, S.139, Temmuz.
 • MERİÇ, C. (1975c), “Aydınlık Olmayan Bir Mefhum: Aydın”, Hisar Dergisi, C.XV, S.142, Ekim.
 • MERİÇ, C. (1977), Umrandan Uygarlığa, Ötüken Yayınevi, İstanbul.
 • MERİÇ, C. (1978), Mağaradakiler, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • MERİÇ, C. (1980), Kırk Ambar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • MERİÇ, C. (1981), Bir Faciânın Hikâyesi, Umran Yayınları, Ankara.
 • MERİÇ, C. (1984), Işık Doğudan Gelir, Pınar Yayınları, İstanbul.
 • MERİÇ, C. (1986), Kültürden İrfana, İnsan Yayınları, İstanbul.
 • MERİÇ, C. (1993a), Jurnal, C. II, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • MERİÇ, C. (1993b), Sosyoloji Notları ve Konferanslar, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • MERİÇ, C. (1994), Bir Dünyanın Eşiğinde, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • MERİÇ, C. (1995a), Bu Ülke, 10. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • MERİÇ, C. (1995b), Jurnal, C.I, 6. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.

Kaynak Göster

Chicago – Taş, K . “MEDENİYET TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA CEMİL MERİÇ: DOĞU, BATI VE TÜRK TOPLUMUNUN MEDENİYET TASAVVURLARI”. Türk Dünyası Araştırmaları 126 (2020 ): 369-396