KIBRIS TÜRK VAROLUŞ MÜCADELESİNDE ÖZKER YAŞIN’IN YERİ

Emin ONUŞ


Öz

Türkiye ve Kıbrıs’ta 1950’lerden itibaren başlayan EOKA tedhiş hareketlerine karşı bir kamuoyu oluşmuş, yazar-şairler Kıbrıs konusunu etraflıca ele almıştır. Bu isimlerin başında gelen öncü bir isim Özker Yaşın’dır. Lefkoşa doğumlu Özker Yaşın, Türkiye ve Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi ve 1974 Barış Harekâtı konulu en çok eser kaleme alan şair-yazar olma özelliğini taşır. Özker Yaşın şair, roman, öykü ve oyun yazarı olmasının yanında gazeteciliği ile de tanınmış önemli bir Kıbrıs Türk aydınıdır. Onun yayınladığı eserlerin merkezinde Kıbrıs adası yer alır. Özker Yaşın, Kıbrıs’ın bağımsızlık savaşını roman ve şiir kitaplarının yanında gazetede yazdığı makaleler ile de sürekli gündemde tutmuştur. Radyoculuk yönü ile de tanınan Yaşın, eser ve şiirleriyle Bayrak Radyosu’yla özdeşleşmiş, dertlerini, acılarını, sevinçlerini Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmış, bir anlamda milletinin bu yolda mefkûre adamı olmuştur. Bu çalışmada Özker Yaşın’ın gazetecilik ve radyoculuğu ile Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi ve 1974 Barış Harekâtı konulu eserleri ele alınacak ve Kıbrıs davasındaki önemi vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler

Kıbrıs, EOKA, Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi

Kaynakça

  • Alasya, Halil Fikret (1987). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarihi, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
  • Enginün, İnci (2013). Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 3 Orhun Yazıtları’ndan Bugünkü Türk Dünyasına, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Kaynak Göster

Chicago – Onuş, E . “KIBRIS TÜRK VAROLUŞ MÜCADELESİNDE ÖZKER YAŞIN’IN YERİ”. Türk Dünyası Araştırmaları 125 (2020 ): 433-450