Etiket Arşivleri: Ermeniler

AYRAN SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ, ANLAMI VE TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ

AYRAN SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ, ANLAMI VE TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ ETYMOLOGY AND MEANING OF THE WORD “AYRAN” AND ITS PLACE IN TURKISH CULTURE Dr. Öğr. Üyesi Zhazira OTYZBAY Öz İnsanlığın ve dilin tarihi olduğu gibi her bir sözcüğün de oluşum ve gelişim tarihi vardır. Eskiden etkin bir şekilde kullanılan sözcükler, zamanla aynı an- lama gelen başka dilden alınmış […]

MEMLÛK EMÎRİ SUNGUR EL-AŞKAR

MEMLÛK EMÎRİ SUNGUR EL-AŞKAR SUNGUR AL-ASHKAR THE AMIR OF MAMLUK Doç. Dr. Süleyman ÖZBEK – Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER Öz Devlet hayatında askerî hiyerarşinin çok etkin olduğu Memlûk Devleti’nde, hiç kuşkusuz emîrlerin çok özel bir yeri bulunur. Memlûk devletinin ilk dönemi olan Bahrî Memlûkler zamanında çok önemli emîrler yetişmiş olup bunlardan birisi de Sungur […]