BULGARİSTAN POMAKLARININ KİMLİĞİNİN TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE DÖNÜŞÜMÜ VE BULGARİSTAN’IN POMAK POLİTİKALARI

Kader ÖZLEM


Öz

Pomak meselesi, Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından en öncelikli konulardan biri olmuştur. 20. yüzyıl içerisinde Pomakları asimile etmeye yönelik girişimlerde bulunan Bulgar karar alıcılar, her ne kadar 1989’da Jivkov Rejimi’nin yıkılmasının ardından Pomakların zorla değiştirilen isimlerini iade etmiş ve inanç özgürlüklerini sağlamış olsa da Pomak kimliğini tanımayı reddetmiş ve “Bulgar Müslümanları” kavramını kullanmayı sürdürmüştür. Lakin kimliğin tarihsel süreç içerisinde şekillenen ve statik olmayan yapısı, Pomak kimliğinin inşası açısından da geçerliliğini korumaktadır. Bu bağlamda çalışmada tarihsel süreç içerisinde Pomak kimliğinin dönüşümü ve Bulgaristan’ın Pomaklara yönelik politikaları analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Pomaklar, Bulgaristan, Kimlik, Asimilasyon

Kaynakça

  •  ALP İlker, Pomak Türkleri (Kumanlar-Kıpçaklar), Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2. Baskı, Edirne, 2012
  • KAMİL İbrahim, Bulgaristan Türkleri ve Göçler: Bulgaristan Komünist Partisi Gizli Belgeleri (1944-1989), Cilt III (1964-1983), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2018.
  • MEMİŞOĞLU Hüseyin, Balkanlarda Pomak Türkleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 3. Baskı, İstanbul, 2005.

Kaynak Göster

Chicago – ÖZLEM, K . “BULGARİSTAN POMAKLARININ KİMLİĞİNİN TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE DÖNÜŞÜMÜ VE BULGARİSTAN’IN POMAK POLİTİKALARI”. Türk Dünyası Araştırmaları 125 (2020 ): 167-192