BOZKIRLARIN İLK İMPARATORLUĞU: HUNLAR

Doktora Başak KUZAKÇI


Öz

Asya’nın kadim bozkırlarındaki ilk model siyasi kuruluşu olan Hunların, kaynak yetersizliği ve mevcut kaynaklarda efsanevi bilgilerin yer alması nedeni ile başlangıç tarihini tespit etmek oldukça güçtür. Hunların tarihi, yazılı efsanevi metinlere göre M.Ö. 3 binlere kadar gittiği görülmek ile birlikte M.Ö. 315’ten itibaren Hun adının yani Çinlilerin kuzeyli komşuları hakkında ilk bilgileri resmi belgelerinde görmeye başlarız.

Anahtar Kelimeler

hunlar, imparatorluk

Kaynak Göster

Chicago – KUZAKÇI, B . “BOZKIRLARIN İLK İMPARATORLUĞU: HUNLAR”. Türk Dünyası Araştırmaları 124 (2020 ): 463-466