BOZKIR, ŞEHİR VE ORMAN MEKANLARININ ESKİ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİNE YAPTIĞI ETKİLERE DAİR BAZI DÜŞÜNCELER

Kürşat YILDIRIM


Öz

Türkler eski çağlarda birbirinden çok farklı mekanlarda yaşamışlardır. Yaşadıkları mekanlar eski Türklerin dünya görüşüne, gelenek-göreneklerine, hayat tarzlarına, toplumsal yapılarına ve genel olarak kültür ve medeniyetlerine tesir etmiştir. Bu bakımdan eski Türklerle ilgili tarih ve kültür çalışmalarında hâkim olan “bozkır” görüşünün Türk kültür ve medeniyetini açıklamakta yetersiz kaldığını düşünüyorum. Türklerin bozkır sahası dışındakilerinin bozkırdakilerden farklı bir hayat sürdükleri açıktır. Eski Türklerde mesken tiplerinden beslenme tarzına, dini inançlardan giyime kadar her alanda mekana bağlı farklılaşmalar görülmektedir. Makalemizde bozkır, şehir ve orman mekanlarındaki eski Türk kültürü ve medeniyeti üzerine bazı değerlendirmeler yapılacak ve Türklüğün eski çağlarının daha iyi anlaşılması bazı yorumlarda bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler

Türk Kültürü, Türk Medeniyeti, Mekan, Bozkır, Şehir, Orman

Kaynakça

  • Gelah, T. F., “K Voprosu İzuçeniya Krepostnıh Sten Feodalnogo Goroda Sredney Azii”, Uçenıye Zapiski, Vıp. 10, Buhara, 1961.
  • Kızlasov, İ. L., “Arheologiçeskaya Kritika Altayskoy Gipotezı”, Aktualnıye Problemı Arheologii Urala i Povoljya, Samara, 2008, s. 242-270.
  • Sevgi, Orhan, “Orman (-lar), Ormanlık Alan ve Orman Alanı Terimleri: Kullanım Sorunları ve Önerileri”, Avrasya Terim Dergisi, I/1, 2013, s. 59-73.
  • Sevgi, Orhan-O. Y. Yılmaz-H. B. Tecimen-T. Okan, “Türklerde Toprak Bilgisinin Kökenleri”, Acta Turcica, (“Kültürümüzde Toprak”), Ed., E. G. Naskali-H. O. Altun, Yıl: IV, Sayı: 1, Ocak 2012, s. 222-234.

Kaynak Göster

Chicago – Yıldırım, K . “BOZKIR, ŞEHİR VE ORMAN MEKANLARININ ESKİ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİNE YAPTIĞI ETKİLERE DAİR BAZI DÜŞÜNCELER”. Türk Dünyası Araştırmaları 126 (2020 ): 255-280